Chào mừng
Đăng nhập

Tìm kiếm: "Đắp nấm trồng chanh"


  • 03:55 phổ biến Quan Họ Bắc Ninh Đắp nấm trồng chanh

    Quan Họ Bắc Ninh Đắp nấm trồng chanh

    bởi Nhạc Cổ Truyền Thêm 739 lượt nghe / 0 Thích

    Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Đắp nấm trồng chanh Vào vườn đắp nấm trồng chanhChả được ăn quả chiết cành cho camQuan họ giả dạ bắc namNhất nhật bất kiến nhị tam tú hềTam thu nhị bất kiến hềEm đây người đấy biết về tay aiĐô

    Đặc sắc
RSS